Vi på stuteriet


Bengt Larsson
Född 1947
Rycker i alla trådar, sköter alla utlandskontakter och administrerar stuteriet i övrigt. Deltar även aktivt i alla gårdens sysslor.

 


 
 
 
Ceve Linde
Född 1958
Började sin yrkesverksamhet på Fituna stuteri i Sorunda 1973. Då var det mest jordbruk och traktorer som gällde. Under den här tiden fanns även en stor  stuterirörelse vilket gjorde att hästintresset blev allt starkare. 
1980 blev det hästar för hela slanten,
först hos stall Camaro i Vårgårda i 4 år, därefter blev det Erikssund.
Här har Ceve nu varit sedan 1984

 
 
 
Cattis Linde
Född 1957
Cattis började sin bana på Fituna 1976  med tävlingshästar och unghästar (Bl a Port Said och Dartster F), kombinerat med stuteriverksamhet. Cattis och Ceve träffades alltså på Fituna.  Både Cattis och Ceve har godkänd seminutbildning.

 

CO


 
 
 
   

 
 
 
Örjan Ljungvall
Född 1947
Började sitt yrkesverksamma liv som
Veterinär 1974.
Semin på ston har Örjan arbetat  med
sedan 1990,och här på Erikssund
började han 1999.