lVasarummet med sina välbevarade 1600-tals väggmålningar
Slottet på Erikssund byggdes i slutet 1500-talet och var då en timmerbyggnad som ännu är bevarad i nedre våningen. 
Enligt sägnen så lät Gustav Wasa uppföra Erikssund åt sin son Hertig Erik och kanske uppstod då namnet Erikssund, eftersom Mälaren strax nedanför slottet bildar ett sund mellan Skofjärden och Sigtunafjärden.

Inuti slottet finns ännu i dag det sk Vasarummet som är helt i original sedan denna tid med sina märkliga, välbevarade väggmålningar från 1600-talet. 
Under 1700-talet förändrades utseendet på huvudbyggnaden; övervåningen byggdes till och flyglarna flyttades in till huset.

När gården hade sin blomstringstid som lantbruk arbetade mellan 200 och 300 människor på Erikssund. Det var jordbruksdrängar, stalldrängar, hushålls- och ladugårdspigor, betjänter, fiskare, färjekarl, koherde samt en tid fanns t o m en läkare. Hela gården -500 tunnland åkermark- täckdikades för hand, ett mödosamt arbete som sysselsatte fem man i fem år.

1959 köptes Erikssund av Ellert Larsson som startade travhästuppfödning och byggde stallar.
I dag drivs inget omfattande jordbruk på Erikssund utan all mark är numera betesmark åt hästar.
Alla årgångar som föds på Erikssund döps i alfabetisk ordning med  "Sund" som efternamn.
 

Nedtecknat av Ceve Linde